ציוד ניקיון לתעשיה

גומי בגליל למגבי חלונות

גליל סיליקון באורך של 1.05 מ' לחלפה ידנית במגב חלונות.

כמות:

גומי לחלון במטר
גומי לחלון במטר

לשיחת יעוץ והתאמה חינם